ZahraBarr
logo

ZahraBarr

Český svaz ochránců přírody ZahraBarr


Clean Up The World

Clean Up the World (Ukliďme svět) je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek, ... Smyslem akce však není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí, ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce a přimět je k aktivnímu postoji. Každoročně se do akce zapojí asi 35 miliónů dobrovolníků z více jak 100 zemí světa.

V ČR akci organizuje už 22. rok Český svaz ochránců přírody a finančně dlouhodobě podporuje Nadační fond Veolia. Pod hlavičkou ZahraBarru jsme se do akce zapojili poprvé v říjnu 2014.


Fotky z CleanUp březen 2015