ZahraBarr
logo

ZahraBarr

Český svaz ochránců přírody ZahraBarr


O nás

Bydlíme na Barrandově a Barrandov, ač se to na první pohled nemusí zdát, je vlastně taková vesnice. A tak jsme se dříve nebo později začali potkávat: na pravidelných měsíčních výletech po Praze, v Rodinném a kulturním centru Barrandov, na dětských hřištích, na zahradách školek a v šatnách škol.

K našemu sblížení přispěla zejména účast na programu "Zelenou prahou - ekovýchovné výlety pro rodiče a děti". Tato nenápadná pravidelná akce - původně organizovaná pro mateřské centrum KMC na Barrandově - postupem času zmohutněla a přesáhla rámec pouhých občasných výletů několika rodin. Fotografie jsou k vidění zde->, sborník v pdf dokumentu je dostupný zde->.

Záhy jsme se též začali zapojovat do akcí na zvelebení sídliště a přilehlého okolí (Clean - up, sázení stromků), do vytváření a organizování akcí pro děti a dospělé (Pohádkový les) a do činností v zájmu ochrany přírody (čištění ptačích budek).

Ze společných akcí vznikla myšlenka na komunitní zahradu - sdílený prostor pro sousedské setkávání, pořádání komunitních akcí a vůbec zázemí pro naše aktivity. Někteří z nás by si zde zároveň chtěli vyzkoušet i ekologické způsoby hospodaření v malém - spíše výukovém - měřítku.

V srpnu 2014 jsme se zaregistrovali jako základní organizace Českého svazu ochránců přírody ZahraBarr. Rádi bychom se věnovali péči o komunitní zahradu, o sídliště Barrandov a blízké okolí a také o komunitně-společenský život.