Červnová výtvarná dílna pro děti

v rámci akce Rozkvetlá knihovna bude ve čtvrtek 6. června. (Čas upřesníme před akcí.) Informace budou na webu ZahraBarru, v Barrandovinách, na fb Zažít Barrandov jinak (i jinde) a samozřejmě i na dveřích barrandovské knihovny 🙂