Kdo jsme

Bydlíme na Barrandově a Barrandov, ač se to na první pohled nemusí zdát, je vlastně docela vesnice. A tak jsme se tu dříve nebo později začali potkávat: na pravidelných měsíčních výletech po Praze, v Rodinném a kulturním centru Barrandov, na dětských hřištích, na zahradách školek a v šatnách škol.

K našemu sblížení přispěla zejména účast na programu Zelenou Prahou: ekovýchovné výlety pro rodiče a děti. Tato nenápadná pravidelná akce – původně organizovaná pro kulturní a mateřské centrum na Barrandově – postupem času zmohutněla a přesáhla rámec pouhých občasných výletů několika rodin. Z těchto výletů vznikl sborník Zelenou Prahou s tipy na výlety s dětmi na každý měsíc v roce. Kdybyste se chtěli inspirovat, sborník je jako pdf dostupný zde. Kdyby vás zajímaly fotografie z výletů, najdete je tady.

Ze společných akcí vznikla myšlenka na komunitní zahradu – sdílený prostor pro sousedské setkávání, pořádání komunitních akcí a vůbec zázemí pro naše aktivity. Někteří z nás by si zde zároveň chtěli vyzkoušet ekologické způsoby hospodaření v malém – spíše výukovém – měřítku. Myšlenka komunitní zahrady nás neopouští, přestože k její realizaci zatím nedošlo.

Záhy jsme se alespoň začali zapojovat do akcí na zvelebení sídliště a přilehlého okolí (Clean-up aneb Ukliďme svět… nebo aspoň kousek Barrandova, sázení stromků atp.), které organizovali naši přátelé. Postupně jsme se sami vrhli do vytváření a organizování akcí pro děti a dospělé (Pohádkový les, výtvarné dílny pro děti v barrandovské pobočce Městské knihovny) a do činností v zájmu ochrany přírody (věšení a pravidelná údržba ptačích budek v Prokopském údolí a Chuchelském háji). Od roku 2015 pravidelně pořádáme sousedskou slavnost Zažít Barrandov jinak, která se – k naší radosti – těší stále větší oblibě.

Abychom naše aktivity mohli lépe organizačně zastřešit, zaregistrovali jsme se v srpnu 2014 jako základní organizace Českého svazu ochránců přírody ZahraBarr. Rádi bychom se věnovali péči o komunitní zahradu, o sídliště Barrandov a blízké okolí a také o komunitně-společenský život. Budeme rádi, když se s vámi potkáme na některé z našich akcí, kalendář akcí najdete v záložce Naše aktivity.